Oferta

Oferujemy diagnozowanie potrzeb rozwojowych klientów, inicjowanie działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji pracowników w tym prowadzenie szkoleń wizerunkowych oraz menadżerskich, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań stymulujących rozwój i motywację, utrzymanie i rozwijanie procesów wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi, kreowanie właściwego wizerunku klienta na rynku.

Nasze specjalizacje to BIZNES, SPORT I POLITYKA.

BIZNES

 • system okresowych ocen pracowniczych SOOP,
 • optymalizacja cyklu życia produktu,
 • badania rynku,
 • optymalizacja terminu wprowadzenia nowych usług,
 • log-periodyczność,
 • modele statystyczne,
 • analityczna ocena ryzyka i krachów kursów walut.

SPORT

 • zarządzanie biznesem sportowym,
 • marketing sportowy.

POLITYKA

 • marketing polityczny,
 • wystąpienia publiczne,
 • materiały wyborcze,
 • kampanie polityczne.

Zarządzanie klubami sportowym i ośrodkami sportu jest trudnym wyzwaniem dla managerów, którzy wcześniej traktowali sport wyłącznie jako hobby. Rozwój kadr i właściwe ukierunkowanie działań pozwala zredukować w znacznym stopniu koszty funkcjonowania obiektów i klubu przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów.

Zakres doradztwa:

 • Marketing sportowy.
 • Współpraca klubu sportowego z samorządem.
 • SOOP – system okresowych ocen pracowniczych.
 • CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu.
 • Zarządzanie zmianą w klubie sportowym.
 • Role managera w rozwoju i motywowaniu zespołu.

Pomożemy Ci odnieść sukces w sporcie i biznesie.

Zachęcamy do kontaktu: biuro@irsib.pl lub pod nr tel. 515 183 610

Oferujemy przygotowanie dla Państwa firmy szkolenia i przygotowania firmy do wdrożenia SOOP – Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych.

SOOP jako zbiór procesów umożliwia zwiększenie efektywności zarządzania kadrą przez zastosowanie racjonalnych zasad, narzędzi i metod oceny. Produktywność pracowników zależna jest od ich zdolności, umiejętności praktycznych, doświadczenia, celów i wartości, wykształcenia oraz potencjału.Inwestycja w kadry wskaże szanse i zagrożenia wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz umożliwi rozwój szans i jednoczesne ograniczenie zagrożeń.

Przykładowy zakres szkolenia:

 • cele oceny jako systemu
 • cele rozmowy oceniającej
 • zadania praktyczne: budowanie mapy powiązań systemu oceniania z innymi obszarami zarządzania
 • budowanie autorytetu przełożonego
 • techniki i narzędzia (stres,opór)
 • przygotowanie do rozmowy oceniającej
 • przygotowanie do prawidłowego udzielania odpowiedzi zwrotnej
 • wymiana spostrzeżeń i wniosków
 • praca warsztatowa: symulacje rozmów
 • sytuacja kierownik – pracownik

Zachęcamy do kontaktu: biuro@irsib.pl lub pod nr tel. 515 183 610

W dzisiejszych czasach nasza kariera w głównej mierze zależna jest od naszej autoprezentacji. To w jaki sposób w polityce i życiu osobistym komunikujemy się, jakie wysyłamy sygnały werbalne i niewerbalne określa naszą pozycję. Jak nauczyć się sterować emocjami odbiorcy? Odpowiedź znajdziecie w tym szkoleniu.

Zakres doradztwa:

 • Wizerunek publiczny.
 • Wystąpienia publiczne z warsztatami z pracy przed kamerą.
 • Strategie kampanii wyborczych.
 • Materiały wyborcze.

Wygrane kampanie to nasza specjalność!

Zachęcamy do kontaktu: biuro@irsib.pl lub pod nr tel. 515 183 610