Aktualności

Chcesz zorganizować szkolenie ? Szukasz specjalistycznej pomocy przy biznesie ?

Oferujemy diagnozowanie potrzeb rozwojowych klientów, inicjowanie działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji pracowników w tym prowadzenie szkoleń wizerunkowych oraz menadżerskich,  opracowywanie i wdrażanie rozwiązań stymulujących rozwój i motywację, utrzymanie i rozwijanie procesów wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi, kreowanie właściwego wizerunku klienta na rynku.   Nasze specjalizacje to BIZNES SPORT I POLITYKA … Czytaj więcej...

Samorząd terytorialny.

       Samorząd w sensie formalno prawnym, oznacza powierzenie przez państwo wykonywania określonych zadań z zakresu administracji publicznej zrzeszeniom osób, których dotyczą skutki realizacji tych zadań. W tym znaczeniu samorząd jest formą decentralizacji administracji[1]          W wyniku reformy administracyjnej Polski w 1990 roku przywrócono dualistyczny model ustroju administracji publicznej … Czytaj więcej...

Struktura organizacyjna klubu sportowego

 W toku rozwoju zarządzania sportem, obecne na rynku podmioty muszą przystosować się do zmian, które dokonały się w tym sektorze. Powstające stowarzyszenia sportowe zwykłe zarejestrowane w starostwach powiatowych Uczniowskie Kluby Sportowe czy rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, muszą zaadaptować się do warunków wypracowanych i wdrażanych przez związki sportowe, prowadzące … Czytaj więcej...